Nuttige informatie

Om het document te openen waarin u geïnteresseerd bent, moet u op het symbool klikken. De datum is die waarop het document op de website is geplaatst in zijn huidige vorm.
Om het bestand te downloaden, klikt u met de rechtermuisknop op het
symbool, en kiest u de optie 'Doel opslaan als ...'.


16/10/2020 Antwerpse gerechtsdeurwaarderskantoren
  Uit dit overzicht van de Antwerpse gerechtsdeurwaarderskantoren blijken de arrondissementele samenwerkingsverbanden en de adressen waar de centrale administratie gevoerd wordt.
     
30/09/2020 Indexcijfer consumptieprijzen en gezondheidsindexcijfer
  Dit werkblad bevat alle indexcijfers van de consumptieprijzen (sinds 1920) en de gezondheidsindexcijfers (sinds 1994). De vetgedrukte getallen zijn de gepubliceerde indexcijfers. De andere getallen zijn het resultaat van een omrekening naar de andere basissen, met de coëfficiënten die u in het eerste tabblad vindt.
     
10/09/2020 Lijst van de syndici-voorzitters 2020-2021
  Voor het geval u contact moet opnemen met een andere arrondissementskamer.
     
24/08/2020 Betalingsachterstand bij handelstransacties
  Een tabel met de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.
     
18/08/2020 Tableau kandidaat-gerechtsdeurwaarders Antwerpen
  Hier vindt u de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die zijn ingeschreven op het tableau van de Antwerpse arrondissementskamer.
     
24/06/2020 Samenstelling directiecomité nationale kamer
 
     
22/06/2020 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 20.06.2020-31.08.2020
  Met dit werkblad kunt u nog berekenen welk gedeelte van een inkomen in de periode van 20 juni tot 31 augustus 2020 voor beslag vatbaar was. (Het gaat om tijdelijk verhoogde drempels, ingevolge de coronamaatregelen.)
     
29/05/2020 Jaarverslag 2019 Diam
 
     
09/04/2020 Jaarverslag 2014 Diam
 
     
09/04/2020 Jaarverslag 2015 Diam
 
     
09/04/2020 Jaarverslag 2016 Diam
 
     
09/04/2020 Jaarverslag 2017 Diam
 
     
09/04/2020 Jaarverslag 2018 Diam
 
     
09/04/2020 Jaarverslag ombudsman 2018-2019
 
     
07/04/2020 Jaarverslag 2018 nationale kamer
 
     
27/01/2020 Wettelijke interesten
  Een tabel met de percentages van de wettelijke interesten.
     
31/12/2019 Gerechtsdeurwaarderstarief 2020
  Dit is het tarief dat in 2020 van toepassing is.
     
16/12/2019 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2020
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2020 voor beslag vatbaar is.
     
29/11/2019 Kantonnale indeling Antwerpen
  Gedetailleerde informatie over de kantonnale indeling van het arrondissement Antwerpen is bereikbaar via het menu-item 'Kantonnale indeling Antwerpen' van deze website.
Bijgaand document schetst in grote lijnen de bevoegdheid van de vredegerechten.
     
04/10/2019 Aantal gerechtsdeurwaarders
  Dit is een tabel die de evolutie weergeeft van het wettelijk vastgestelde aantal gerechtsdeurwaarders per arrondissement. Vanaf 1981 zijn de gerechtsdeurwaarders van boven de zeventig niet in de vermelde aantallen begrepen. In de Antwerpse arrondisse­ments­kamer zijn er momenteel 101 effectieve gerechts­deur­waarders.
     
28/06/2019 Samenstelling raad van de arrondissementskamer sinds 1900
  Dit is een historisch overzicht van de samenstelling van de raad van de arrondissementskamer van gerechts­deur­waarders van Antwerpen. (Vóór 1963 heette die raad de 'tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen'.)
     
24/01/2019 Nalatigheidsinteresten fiscale schulden
 
     
31/12/2018 Gerechtsdeurwaarderstarief 2019
  Dit is het tarief dat in 2019 van toepassing was.
     
28/12/2018 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2019
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2019 voor beslag vatbaar was.
     
12/11/2018 Privacybeleid arrondissementskamer
 
     
23/10/2018 Jaarverslag 2017 nationale kamer
 
     
23/10/2018 Jaarverslag 2016 nationale kamer
 
     
21/09/2018 Samenstelling benoemingscommissies
 
     
22/01/2018 Ereloon schuldbemiddelaar
  Hier vindt u informatie over het ereloon van de schuldbemiddelaar, met de bedragen die sinds 1 januari 2018 van toepassing zijn.
     
29/12/2017 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2018
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2018 voor beslag vatbaar was.
     
29/12/2017 Gerechtsdeurwaarderstarief 2018
  Dit is het tarief dat in 2018 van toepassing was.
     
05/12/2017 Huishoudelijk reglement benoemingscommissies
  Het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 november 2017.
     
05/10/2017 Brochure 'De gerechtsdeurwaarder'
  Deze brochure is in 2017 uitgegeven door het kenniscentrum Sam-Tes en de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, in samenwerking met de federale overheids­dienst Justitie.
     
31/12/2016 Gerechtsdeurwaardersstatuut
  Dit is de actuele en gecoördineerde tekst van boek IV van het Gerechtelijk Wetboek, met het gerechtsdeurwaarderstatuut.
     
29/12/2016 Gerechtsdeurwaarderstarief 2017
  Dit is het tarief dat in 2017 van toepassing was.
     
16/12/2016 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2017
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2017 voor beslag vatbaar was.
     
10/08/2016 Belgische hoven en rechtbanken
  Een lijst met de Nederlandse en Franse benaming van de Belgische hoven en rechtbanken
     
01/06/2016 Rechtsplegingsvergoeding
  Dit is de tabel van de rechtsplegingsvergoedingen, zoals ze sinds 1 juni 2016 van kracht is.
     
31/05/2016 Codex deontologie voor advocaten
 
     
23/05/2016 Jaarverslag 2015 nationale kamer
  Dit is het zevende jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
09/05/2016 Jaarverslag 2013 nationale kamer
  Dit is het vijfde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
05/01/2016 Jaarverslag 2014 nationale kamer
  Dit is het zesde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
30/12/2015 Gerechtsdeurwaarderstarief 2016
  Dit is het tarief dat in 2016 van toepassing was.
     
17/12/2015 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2016
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2016 voor beslag vatbaar was.
     
19/02/2015 Telefoonalfabetten
  Een hulpmiddel bij het spellen aan de telefoon.
     
26/12/2014 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2015
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2015 voor beslag vatbaar was.
     
08/12/2014 Gerechtsdeurwaarderstarief 2015
  Dit is het tarief dat in 2015 van toepassing was.
     
26/09/2014 Wettelijke afstanden
  Dit is het volledige 'Boek der wettelijke afstanden' uit 1970, dat niet meer in de handel verkrijgbaar is. Met de zoekfunctie van uw pdf-lezer kunt u de scan doorzoeken.
Hier kunt u de afstand tussen twee gemeenten berekenen.
     
26/09/2014 Benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  In dit document zijn de wettelijke bepalingen over de benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder samengebracht.
     
31/08/2014 Deelgemeenten en gemeenten arondissement Antwerpen
  Dit is een lijst met de namen van de deelgemeenten en de gemeenten in het arrondissement Antwerpen (met postnummer).
     
27/06/2014 Uitvoeringsbesluiten stage
  Deze wettekst houdt de praktische uitwerking in van de gerechts­deur­waar­dersstage.
     
08/05/2014 Benoeming gerechtsdeurwaarders
  In het Belgisch Staatsblad van 8 mei is de benoeming of herbenoeming gepubliceerd van zeven gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
     
25/04/2014 Rentevoeten Deposito- en Consignatiekas
  In vier tabellen vindt u de evolutie van de rentevoeten bij de Deposito- en Consignatiekas sinds 2001.
     
01/04/2014 Gerechtsdeurwaarderstarief 2014
  Dit is het tarief dat in 2014 van toepassing was.
     
01/02/2014 Nieuw gerechtsdeurwaardersstatuut
  Hier vindt u het nieuwe gerechtsdeurwaarderstatuut, zoals het op 1 februari 2014 van kracht werd en zoals het in het Belgisch Staatsblad van 22 januari werd bekendgemaakt.
     
31/12/2013 Gerechtsdeurwaarderstarief 2013
  Dit is het tarief dat in 2013 van toepassing was.
     
23/12/2013 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2014
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2014 voor beslag vatbaar was.
     
14/06/2013 Jaarverslag 2012 nationale kamer
  Dit is het vierde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
14/02/2013 Voornamenbestand België
  Bestand met de in België op 1 januari 2009 minstens tweemaal voor­komende voornamen, gebaseerd op gegevens van Statbel (het Nationaal Instituut voor de Statistiek). Eens gedownload, is het bestand gemakkelijk te doorzoeken.
     
31/12/2012 Gerechtsdeurwaarderstarief 2012
  Dit is het tarief dat in 2012 van toepassing was.
     
28/12/2012 De vrederechter
  Dit is een folder van de federale overheidsdienst Justitie over de vrederechter.
     
20/12/2012 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2013
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2013 voor beslag vatbaar was.
     
30/10/2012 Boekhouding gerechtsdeurwaarders
  Dit document bevat twee ministeriële besluiten met betrekking tot de boekhouddocumenten die gerechtsdeurwaarders moeten bijhouden.
     
19/06/2012 Jaarverslag 2011 nationale kamer
  Dit is het derde jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
30/12/2011 Gerechtsdeurwaarderstarief 2011
  Dit is het tarief dat in 2011 van toepassing was.
     
19/12/2011 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2012
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2012 voor beslag vatbaar was.
     
10/06/2011 Jaarverslag 2010 nationale kamer
  Dit is het tweede jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
11/04/2011 Voor beslag vatbare gedeelte van een inkomen – 2011
  Met dit werkblad kunt u gemakkelijk berekenen welk gedeelte van een inkomen in 2011 voor beslag vatbaar was.
     
31/12/2010 Gerechtsdeurwaarderstarief 2010
  Dit is het tarief dat in 2010 van toepassing was.
     
15/06/2010 Jaarverslag 2009 nationale kamer
  Dit is het eerste jaarverslag van de nationale kamer van gerechts­deurwaarders (NKGB).
     
09/06/2010 Voor wie voor de Antwerpse correctionele rechtbank is gedagvaard
  Dit bericht bevat nuttige informatie voor wie is opgeroepen om voor de correctionele rechtbank of de jeugdrechtbank in Antwerpen te verschijnen.
     
31/12/2009 Gerechtsdeurwaarderstarief 2009
  Dit is het tarief dat in 2009 van toepassing was.
     
31/12/2008 Gerechtsdeurwaarderstarief 2008
  Dit is het tarief dat in 2008 van toepassing was.
     
01/07/2008 Dagberekeningen
  Hiermee kunt u de afstand tussen twee data berekenen, en nagaan op welke dag een bepaalde datum valt.
     
31/12/2007 Gerechtsdeurwaarderstarief 2007
  Dit is het tarief dat in 2007 van toepassing was.
     
31/12/2006 Gerechtsdeurwaarderstarief 2006
  Dit is het tarief dat in 2006 van toepassing was.
     
31/01/2005 Gerechtsdeurwaarderstarief 2005
  Dit is het tarief dat in 2005 van toepassing was.