Raad van de arrondissementskamer

Met vragen over gerechtsdeurwaarders van de provincie Antwerpen kunt u terecht bij de raad van de arrondissementskamer, die voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 als volgt is samengesteld:

Syndicus: Paul DE HAES
Verslaggever: Peter SEGERS
Penningmeester: Willy FREDRIX
Secretaris: Patrick SUYKENS
Leden: Alain VAN DER STEICHEL en kandidaat-gerechtsdeurwaarders Vicky SCHROOTEN, Christopher ONSEA, Nick LUYTEN en Caroline RAEYMAEKERS

De zetel van de arrondissementskamer is gevestigd op het volgende adres:

Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen

Tel.: + 32-3-232 84 58
Fax: + 32-3-232 98 62
E-mail: info(at)gdwantw.com


Aarzel niet contact op te nemen met het secretariaat van de arrondissements­kamer, waarvan de contactgegevens dezelfde zijn. De administratief secretaris,
Jan HORSTEN, zal u graag te woord staan.

In de rubriek 'Nuttige informatie' vindt u een historisch overzicht van de samen­stelling van de raad van de arrondissementskamer. Dat overzicht gaat terug tot het jaar 1900.