Faillissementen Tijdstip laatste update: 30/07/2021 - 09:20 uur

U kunt hier faillissementen, uitgesproken door de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Mechelen en Turnhout, opzoeken aan de hand van onderstaande criteria. In het veld 'Naam' laat de zoekmachine spaties, hoofdletters, accenten, cijfers, leestekens en symbolen buiten beschouwing. De andere velden zijn evenmin hoofdlettergevoelig. (Bij de input mag u zelf geen accenten plaatsen op hoofdletters.)
De informatie gaat terug tot 1 januari 1998 (en voor de afdelingen Mechelen en Turnhout tot 1 april 2014).


Periode
Records bijgewerkt na:   Klik hier om een datum te selecteren ( dd/mm/jjjj - Vb.: 25/01/2003 )
Gegevens betrokkene
Naam:
Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:   
Geboortedatum: Klik hier om een datum te selecteren ( dd/mm/jjjj - Vb.: 25/01/2003 )
Ondernemingsnummer: