²

Gerechtsdeurwaarders Antwerpen

De oude arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout zijn samengevoegd en vormen nu één groot arrondissement Antwerpen, dat overeenkomt met de provincie Antwerpen.

De gerechtsdeurwaarders van het arrondissement en de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die er voornamelijk werkzaam zijn, vormen de arrondissementskamer, die wordt beheerd door een raad.

Dit is de website van de Antwerpse arrondissementskamer.

Ook de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders heeft een website. Artikel 535 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het directiecomité van die nationale kamer kennisneemt van de tuchtzaken, onder meer ingevolge een klacht.Wees waakzaam!
We worden de laatste tijd geconfronteerd met pogingen tot oplichting, in de vorm van mails die lijken uit te gaan van gerechtsdeurwaarders. Op
deze webpagina van de nationale kamer vindt u hierover meer informatie.

Ook in de vakantiemaand augustus vinden op woensdag en vrijdag gerechtelijke verkopingen plaats in onze veilingzaal.